You season 2: 5 khoảnh khắc gây sốc nhất từ ​​tập 4

You Season 2 5 Most Shocking Moments From Episode 4

Ảnh: Penn Badgley và Jenna Ortega trong You Season 2 .. Tín dụng: Beth Dubber / Netflix

Ảnh: Penn Badgley và Jenna Ortega trong You Season 2 .. Tín dụng: Beth Dubber / Netflix1 trong 3 Sử dụng ← → (mũi tên) của bạn để duyệt